velikost črk:A A

srečanja in programi, v katerih sodelujem

Prostor poslušanja - Biser

Pokrovitelj: CPPK – Center za Psihoterapijo in Psihosocialno Pomoč Koper HUMUS – Humani uspehi - Družba za upravljanje komunikacije

Triletno usposabljanje

za osebno rast, ustvarjalnost  ter nudenje podpore na področju psihosocialne pomoči

Triletni program obsega pet sklopov:

1) Življenje kot odnos in sporazumevanje
2) Raziskovanje konfliktov in novih možnosti
3) Prebujanje prečiščenega posluha za drugega
4) Osebno poslanstvo in vera vase
5) Prestopanje iz destruktivnosti v samouresničenje
 

Sklopi so razčlenjeni v module, ki jih obdelamo v studiu, en teden na leto pa se seminar odvija v naravi.

 

Urnik:

(možne so spremembe)


sobota 9:00-13:00, 15:00-19:00
nedelja : 9:00-13:00, 14:00-17:00

 

 

Vsebine po letnikih
I. letnik
 • Jaz sem odnos (uvod v nevrofiziologijo in psihologijo stika)
  Moč besede, pomen besede v razvoju posameznika in skupnosti
  Zakaj pisati (pomen pisanja za osebni razvoj in komunikacjio)
  Razvojne faze
 • Uvod v nenasilno komunikacjo
  Mikrofascialna tkiva in drža
  Avtobiografski spomin in čuječnost
 • Za zidovi obramb
  Civilizacija, ki ne prisluhne (pogled v temelje našega odnosa do človeka)
  Posluh za drugega ali kje se vse začne: novorojenček
 • Antični bogovi v nas
  Pot do osebnega poslanstva
  Coaching
 • Prepričanja, odločitve, stanja, maske
  Duhovnost telesa
  Lepota in navdih za svetost življenja
II. letnik
 • Prispevek antropologije k pogledu na človeka
  Zgodba uči živeti
  Ustvarjalna biologija
 • Postaviti na oder svojo družino, obnoviti red ljubezni
  Kultura sprave
  Vprašanje osebne odgovornosti v konfliktih: prispevek socialne psihologije
 • V senci cunamija (dinamika travme)
  Življenje kot prisila, idealni jaz
  Prisluhniti srcu: simbolika vračanja modrosti
 • Ustvarjalni aspekti antičnih bogov
  Izguba osebnega daru
  Samoempatija, preseganje dualizma, preobrazba (NVC)
 • Iz stanj v življenje
  Destruktivni aspekti antičnih bogov
  Naša narava in iskanje sreče
  Evolutivne faze
III. letnik
 • Nova spoznanja o veličini rastlinskega sveta
  Prenavljajoči um
  Mladost v nas, ob nas in za nami (preporod ali zaton osebnosti?)
 • Kultura zamere in poti iz nje
  Nauk zgodbe o naši vitalnosti (Tjulnjna koža)
  Avtentični dialog (NVC)
  Bohmov dialog
 • Moč obžalovanja in prerojenja
  Izpeljava načrtov in potrebe
  Od zasvojenosti do ljubezni
 • Globinsko iskanje osebnega daru
  Potovanje skozi  preobrazbo v zgodbi Brezroka deklica
  Rojeni za dobro (biološke osnove altruizma)
 • Od stanja prikrajšanosti do potrebe po obilju (odnos do denarja)
  Pot iz stanj in scen v ustvarjalno življenje
  Samospoštovanje: častno življenje kot potreba in pravica

 

 

Vsebina in podrobna dodatna pojasnila spodaj

Prijave in dodatne informacije

prisluhnem.ti@gmail.com

----------------------------------


Triletni program obsega pet tematskih sklopov:

1) Življenje kot odnos in sporazumevanje
2) Raziskovanje konfliktov in novih možnosti
3) Prebujanje prečiščenega posluha za drugega
4) Osebno poslanstvo in vera vase
5) Prestopanje iz destruktivnosti v samouresničenje

Sklopi so razčlenjeni v module, ki jih obdelamo v studiu,
en teden na leto julija pa se seminar odvija v naravi.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Cilji

Triletno izobraževanje nudi nadgradnjo že obstoječega poklicnega profila posameznikov, ki želijo obogatiti svoje delo z novimi pristopi in tehnikami in želijo izpopolniti svojo sposobnost za timsko delo ter izpeljavo načrtov.
V ta namen je potrebno osvojiti zelo poglobljen osebni sporazumevalni slog, ki vam bo omogočal ovrednotenje lastnega talenta in moči ter uspešno sodelovanje z okoljem.
 

Ciklični model izobraževanja

Običajno so triletna izobraževanja v Sloveniji strukturirana kot prvi, drugi in tretji letnik, kar bi pomenilo, da se vpišemo v prvi letnik in potem nadaljujemo z drugim in tretjim, ker se znanje nadgrajuje.
Nekako tako, kot se dogaja na univerzi.
Pri nas pa delamo po cikličnem modelu modulov.
Lahko namreč začnete kadarkoli in za certifikat nadaljujete tri leta od vstopa naprej oziroma dokler ne opravite vseh modulov.
Vsebine so namreč samostojni moduli.
Po prvem triletju se izobraževanje ponovi v isti obliki in vsak zaključi glede na leto, ko je začel.
Lahko se udeležite tudi samo posameznega modula.
 

Izhodišče

Temelji osebne učinkovitosti slonijo na sposobnosti za odnose, zato bi lahko program poimenovali tudi šola poslušanja.
Pristop gradi na celostnem pogledu na človeka (nega telesa, čustev, uma in duhovnosti v odnosih) s posebnim poudarkom na čutečem in vitalnem telesu kot nosilcu življenjskega načrta in odnosov.

- čuteče in vitalno telo kot nosilec življenjskega načrta in odnosov
- strokovna jasnost in odgovornost kot pogoj za etično delovanje
- ozaveščanje osebnega poslanstva in ustvarjalne moči
- odprtost za samopreverjanje, iskrenost čustvovanja, sposobnost srčnega povezovanja kot pogoj za uspešno socialno delovanje
- uvid v kulturno-zgodovinsko ozadje osebnih zgodb za prepoznavanje lastne odgovornosti
 

Vodijo:
Alenka Rebula
Josipa Prebeg
Viljam Slavec
mag. Robert Kržišnik

gostujoči izvajalec za tehnike nenasilne komunikacije, skupinskega dialoga in za ustvarjanje pozitivnih notranjih sprememb

 

Uporabljene tehnike in pristopi

JOSIPA PREBEG
- Clearing kot tehnika za jasnost in preglednost notranjih procesov v odnosih
- Čuteči ples (Danza Sensibile) z osnovami osteopatije kot tehnika za neverbalno sporazumevanje in globinsko čuječnost: predelava neverbalnih faz v prvem letu
- Anatomy trains (Thomas W. Mayers): govorica miofascialnih tkiv
- Evolutivne faze: predelava neverbalnih faz v prvem letu
- Clearing and Movement kot tehnika za občutenje, zavedanje in celostno izražanje doživetij ter preseganje ujetosti v čustveno nabita stanja

ALENKA REBULA
- Nevrofiziologija odnosov
- Moč besede, uporabni vidiki besedne ustvarjalnosti za osebnostno rast ter za iskanje novih rešitev pri delu; moč umetnosti
- Jezik simbolov in mita kot orodje za samospoznavanje na naši poklicni poti, intuicija in samouresničenje
- Vodenje osebnega dnevnika kot tehnika za spremljanje lastnega razvoja, tehnike pisanja za samopomoč, izdelovanje gradiva in ciljnih vaj, obdelava avtobiografije

VILJAM SLAVEC
- Odkrivanje in prepoznavanje moči petih elementov v sebi in v vsakdanjem življenju
- Masaža Shiatsu
- Pristop tradicionalne kitajske medicine.

gostujoči voditelj, mag. ROBERT KRŽIŠNIK
- Nenasilna komunikacija (Nonviolent Communication – NVC – po Marshallu Rosenbergu) za pomoč pri ozaveščanju lastnega notranjega sveta ter vzpostavljanju resničnega stika z drugimi ter za reševanje konfliktnih situacij
- Tehnika skupinske dialoške komunikacije v krogu (po Davidu Bohmu) za polnokrvno izražanje v skupini, za temeljito poslušanje ter za prepoznavanje pomena, ki se v skupini rojeva
- Metoda Appreciative Inquiry/Ustvarjanje pozitivnih sprememb za prepoznavanje lastnih notranjih potencialov ter za iskanje konstruktivnih načinov, kako te notranje potenciale v življenju v polnosti udejaniti
- Coaching
 

Prijave

Lahko se prijavite na cel ciklus seminarjev, lahko pa tudi samo na en seminar.
Skupina je odprta.
 

Pogoji za vpis na cel ciklus

Izpolnjeni vprašalnik ter razgovor z izvajalkama
 

Trajanje

Tri leta
Skupno število šolskih ur: 540 (180 ur letno)
 

Kraj

Letni program poteka delno v studiu in delno v naravi.
 

Urnik vikendov


sobota 9:00-13:00, 15:00-19:00
nedelja : 9:00-13:00, 14:00-17:00

Pisno gradivo

Vsak udeleženec prejme  gradivo, ki se nanaša na posamezni seminar.

Potrdilo o obiskovanju

bodo izdali:
CPPK - Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper
HUMUS – Humani uspehi - Družba za upravljanje komunikacije

 

Prijave in dodatne informacije

prisluhnem.ti@gmail.com
 

Osebni kontakt z voditeljicama

Josipa Prebeg – 13:00-14:00
0039 - 338 177 4097

Alenka Rebula – 20:00-21:00
0039 - 333 1647 118
 

Potrebščine

Odeja ali kaj drugega primernega za sedenje in ležanje po tleh, topla in mehka obleka, debele in tople nogavice za zimske mesece.
 

Alenka Rebula

je psihologinja in pesnica, avtorica knjig Globine, ki so nas rodile, Blagor ženskam, V naročju, Sto obrazov notranje moči.
Diplomirala je iz filozofije, živi v Trstu, že trideset let piše in predava na temo osebnega razvoja, vzgoje in odnosov.
www.alenkarebula.com
 

Josipa Prebeg

Trainer of human resurse, strokovnjakinja za govorico telesa, komunikacijo in odnose, diplomirana učiteljica Čutečega plesa (Danza Sensibile).
Študirala je v Sloveniji, Italiji, Švici, Avstraliji in ZDA, bivša predsednica Centra za psihoterapijo in psihosocialno pomoč v Kopru.
S tečaji in individualnimi seansami se ukvarja že dvajset let.
 

Viljam Slavec

Glasbena duša, je komponiral, dirigiral in igral v pihalnem orkestru in plesnem ansamblu.
Diplomiran v Clearing-u na European Clearing Association v Ženevi.
Diplomiran v masaži Shiatsu po tradicionalni kitajski medicini pri Scuola Shiatsu di Trieste.
Diplomiran v Čutečem plesu - Danse Sensible na plesni šoli Assotiation Diatomees -Les Quatre Bras - Pommiers la Placette - France.
Študiral je postavitev družine po Hellingerju.
Organizacijski tajnik društva Odiseja in asistent na delavnicah.
 

Robert Kržišnik

Mag. Robert Kržišnik je po izobrazbi psiholog in je 12 let delal kot psihoterapevt.
Že 23 let dela s skupinami kot trener, facilitator skupinskih procesov in mediator v medosebnih ter medskupinskih konfliktih.
Področja njegovega dela so predvsem komunikacija, reševanje konfliktov, vodenje, skupinska dinamika.

 

tiskaj tiskaj

Sorodni članki

Ne tolaži, poslušaj

Prevečkrat smo prepričani, da moramo tolažiti, ali da moramo drugemu jemati z ramen njegovo težo. Večkrat nas v nudenje pomoči poriva strah, ne ...

Inkubator kot življenjski prostor

Strokovni članek prikazuje delo italijanske docentke in psihoanalitčarke Romane Negri na področju razumevanja in nege nedonošenčkov, kot ga je ...

Zanimiv posvet v Trstu: Baby FACS, obrazna mimika dojenčka

Baby Facs, raziskovanje otrokove obrazne mimike. Končno lahko dokažemo, da dojenček čustvuje Tržaška otroška bolnišnica Burlo Garofalo se ...

Biser

Za vse, ki iščejo svoj zaklad.

Moč je v srečanju

Šibki sredi življenja se počutimo, če ne znamo dobiti in dati podpore. Učili so nas, da si je treba pomagati sami. To je v nasprotju z ...