dimensione caratteri:A A

Šola poslušanja Biser, popravljeni in dokončni datumi

Vabljeni na triletno potovanje v lastne ustvarjalne globine! Šola poslušanja Biser  vam ponuja rast v varnem in čutečem okolju. Tu se lahko lotite tudi zahtevnejših korakov, se popeljete v polnejše, jasnejše in prodornejše osebno in poklicno življenje ter spoznate, kako ste lahko drugim v navdih in podporo. 

Letnik 2017-2020

 

O ŠOLI

Zakaj bi se vpisali v Šolo poslušanja Biser?

Če iščete trajnostno in prodorno ustvarjalnost, s katero lahko prenovite svoje življenje in delo, je to prava izbira. Če si želite stopiti v ta proces in se celostno posvetiti temu načrtu,  vas bomo spremljali in opremili. Vaši razlogi za izbiro šolanja pri nas so lahko tako osebni kot profesionalni.

Osebni

Z nami lahko ovrednotite svojo življenjsko zgodbo. V njej je dovolj vsega, da uresničite svojo edinstvenost. Lahko se naučite  uporabljati in nadgrajevati vse izkušnje in odložiti tiste usedline, ki jih čutite kot zavoro in  breme. Z novimi celostnimi skupinskimi izkušnjami lahko obogatite svojo izobrazbo ter  pridobite ustrezne tehnike, da preobrazite svoje odnose in zgradite moč za življenje po svoji meri.

Profesionalni

Struktura šolanja in praktični del so zelo koristni za vse, ki delajo z otroki in družinami, z osebami v stiski in v zdravstvu, a tudi za vse, ki potrebujejo veliko ustvarjalnosti pri svojem delu. Vse delovne izkušnje lahko povežete in dojamete v novi luči ter jih preobrazite po svoji meri; lahko prepoznate osebni stil in darove; spoznate mnogo tehnik in pristopov za izboljšanje delovne učinkovitosti in sodelovanja in najdete tisto, ki vam najbolj ustreza; izoblikujete lastno vizijo dela. Na koncu triletnega šolanja boste bistveno  bolj sposobni  dati svoj izvirni prispevek za povezanost, moč in ustvarjalnost  v delovnem okolju in javnosti. Vaša profesionalnost bo imela nove temelje in nov zalet.

V čem smo posebni?

Pri nas se začete učiti točno od tam, kjer ste, in s tem, kar resnično ste, na svojih aktualnih sposobnostih, ki jih potem peljete dalje.  Zato gradite na resničnih in trajnostnih  temeljih in v svojem ritmu.

Ne izdelujemo enakega modela za vse. Od vseh ponujenih pristopov in tehnik boste izbrali svojega in ga priredili po  meri za svojo osebnost in vizijo dela.

Intenzivno podpiramo individualno različnost in pristnost. V tem vidimo glavni kompas  pri iskanju izvirne poti v svet. Zanima nas, da obogatite svet s svojo izostreno  enkratnostjo na področjih, ki so za vas bistvena.

Tega ni mogoče doseči s standardiziranim  in zgolj mentalnim izobraževanjem. Potrebni so čuječe učenje, čuteče sodelovanje, globok posluh zase in za druge, iskrenost, jasnost izražanja, varno okolje, potrpežljivost, sprejemanje vsega, kar kdo doživlja.

Voditelji Šole Biser si prizadevamo za ustvarjanje vzdušja, v katerem  osebnost v celoti lahko zaživi v svojem potencialu in v svoji resnici. Šele tako postane avtentično učenje sploh možno. Navadno udeleženci prav kmalu povejo, da se še nikoli niso učili na tak način.

Bistvo šolanja pri nas

Ničesar ni mogoče reševati, če ne znamo prisluhniti vsem razsežnostim, ki delujejo v človeku in skupnosti. Čuječe poslušanje sebe, drugega, telesa in  narave je ključna sposobnost, da smo kos življenju, ustvarjalni in učinkoviti. Ustanovitelji šole zato menimo, da je globoko razvit vsestranski posluh ključna sposobnost človekove inteligence  v odnosih. Poslušamo pa lahko samo v zbranosti in tišini, ki se ju moramo navadno šele naučiti vzpostavljati v sebi.

Biser, kot vemo, nastaja iz motečih dejavnikov v školjki. Za nas so vse motnje,preživeli  neuspehi in stiske  gradivo za prepoznavanje edinstvosti in bogastev   in privedejo do korenin osebnostne moči. Trajnostna in prodorna ustvarjalnost, s katero lahko prenovimo svoje življenje in delo, je sad tega procesa v školjki lastne osebnosti.

 

Tehnike in vsebine (Josipa Prebeg)

V treh letih se zvrsti 18 modulov v dvorani, ter 3 enotedenski moduli v naravi, v katerih obdelamo spodaj navedene tehnike in vsebine. 

Skupno šolanje obsega 624 šolskih ur

Seznam tehnik (teorija in vaje), ki jih postopno vključujemo v program glede na dinamiko posameznikov in skupine (Josipa Prebeg in Viljam Slavec, asistent)

1)        Osnove čutečega gibanja v odnosu (Čuteči ples-Danza sensibile)

2)        Clearing dialog

3)        Raziskovanje osebnega daru skozi čas  (včeraj, danes, jutri)

4)        Empatija in samoempatija

5)        Uporaba simboličnega jezika skozi risbo, pravljico in gib

6)        Abeceda dotika in občutkov

7)        Emocionalna anatomija

8)        Povezovalna izmenjava in posluh v skupini

9)        Osteopatsko poslušanje primarnega in sekundarnega diha

10)    Osteopatsko zaznavanje primarne in sekundarne krivulje hrbtenice in diafragem (drža telesa)

11)    Prisluhniti emocionalnim stanjem skozi dih

12)    Uravnavanje vala doživetij

13)    Tehnika Prisluhni telesu

14)    Ovrednotenje družinske konstelacije

15)    Prebujanje, telesno doživljanje in preobrazba čustveno nabitih osebnih stanj

16)    Preobrazba nabojev skozi prispodobe

17)    Past Incident Clearing ( čiščenje preteklih dogodkov)

18)    Coaching po pristopu clearing

19)    Clearing and Movement (izstopanje iz ujetosti v jasnost)

20)    Ustvarjalni in rušilni aspekti arhetipov  (celostno doživljanje in preobrazba)

21)    Bohmov dialog

22)    Kontemplacija Biser

Izobraževalne vsebine (Alenka Rebula)

Predavanja s pisnimi vajami, izmenjavo in čtivom (v prvem letniku 16, v drugem 15 in v tretjem 12 vsebin)

1)      Nevrofiziologija stika, pojem odnosa in sporazumevanja

2)      Beseda in odnos: pomen besede v razvoju posameznika in skupnosti

3)      Vloga pisanja  v spremljanju osebne rasti, osnovna načela

4)      Avtobiografski spomin

5)      Čuječnost

6)      Delovanje in preseganje obramb

7)      Zatiralni aspekti zahodne civilizacije v pogledu na človeka

8)      Avtentični stik s človekom: prisluhniti našemu začetku (dojenček)

9)      Arhetipi, antični bogovi in sodobni človek

10)   Pot do osebnega poslanstva

11)   Prepričanja, odločitve, stanja in maske

12)   Duhovnost telesa

13)   Vloga lepote v razvoju osebnosti in vitalnost

14)   Prispevek antropologije k  ovrednotenje raznolikosti med ljudmi

15)   Pomen zgodbe ali zakaj  živimo v zgodbi (ter o nagonskem ustvarjanju zgodb)

16)   Ustvarjalna biologija in humanost: prispevek rastlinskega in živalskega sveta

17)   Upravljanje z družinsko in rodovno dediščino ter osebne izbire (Hellinger in drugi)

18)   Odpuščanje, sprava in poravnava

19)   Osebna odgovornost in pritisk skupine

20)   Dinamika travme

21)   Oblike idealnega jaza, pasti idealov in samopreseganja

22)   Srce kot organ in simbol, sedež modrosti in živosti, pojem srčnosti in prisrčnosti

23)   Ustvarjalni in uničevalni aspekti antičnih bogov (arhetipov) v nas

24)   Izguba osebnega daru

25)   Prehod iz naboja v živost, dinamika stanj

26)   Resnične potrebe in človekovo iskanje sreče

27)   Nova spoznanja o inteligenci rastlinskega sveta

28)   Zakonitosti prenavljajočega mišljenja

29)   Pomen  odnosa do lastne mladosti in mladih, vračanje mladosti kot preobrazba

30)   Učenec in učitelj, veličina učenja

31)   Kultura sprtosti in poti iz nje

32)   Samoobramba lastne vitalnosti

33)   Moč obžalovanja in prerojenja

34)   Potrebe, želje in izpeljava načrtov

35)   Od zasvojenosti do sposobnosti, da ljubimo

36)   Globinsko prepoznavanje lastnega daru

37)   Življenjska preobrazba skozi zgodbo

38)   Biološke osnove altruizma in medčloveške povezanosti

39)   Jasnost in prodornost kot celostna (ne le umska) sposobnost

40)   Ozadje odnosa do pridobivanja, denarja,obilja in pomanjkanja dobrin

41)   Prestop iz osebnih scen v ustvarjalne življenjske premike

42)   Samospoštovanje kot potreba in pravica

43)   Kvantna zavest

Urnik

Sobota in nedelja 9:00-18:00

Datumi modulov za prvi letnik

1.             14.-15. oktobra 2017

2.             11.-12. novembra 2017

3.             16 -17. decembra 2017

4.             10.-11. februarja 2018

5.             10.-11. marca 2018

6.             14.-15. aprila 2018

7.             1.-8. julija 2018

Kraj

City joga, ulica Jožeta Jame 12, Šiška,  Ljubljana

Vpisi in informacije

prisluhnem.ti@gmail.com

www.alenkarebula.com

www.josipaprebeg.com